Strona Główna / Świat / Sport / Turniej Badmintona z okazji 50. Dni Wodzisławia Śląskiego

Turniej Badmintona z okazji 50. Dni Wodzisławia Śląskiego

Serdecznie zapraszamy na Turniej Badmintona z okazji 50. Dni Wodzisławia Śląskiego.

Poniżej przedstawiamy regulamin zawodów:

Regulamin Turnieju Badmintona z okazji 50. Dni Wodzisławia Śląskiego
I. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim
II. Termin i miejsce:
7.06.2019 r. (piątek), godzina 15.00, boiska do gry w badmintona na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”
III. Uczestnictwo:
Zgłosić do turnieju mogą się wszyscy, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica na udział w Turnieju.
IV. Zgłoszenia:
Zapisy będą się odbywały w dniu turnieju w godzinach od 15:00 do 15:30.
V. Udział w turnieju jest bezpłatny.
VI. Zachowania nie sportowe, a w szczególności przejawy agresji wobec innych
uczestników zawodów, sędziów i organizatorów, mogą stanowić podstawę do
wykluczenia z rozgrywek
VII. Nagrody:
Miejsca I-III dyplom i trofea sportowe.
VII. Przepisy gry:
– Mecze rozgrywane będą w parach (bez względu na płeć -mixt, dublet)
– Każda gra jest rozgrywana do 2 wygranych setów,
– Sety rozgrywane są do 11 punktów.
VIII. System rozgrywek:
System rozgrywek brazylijski lub pucharowy – w zależności od ilości zgłoszeń
IX. Informacje dodatkowe:
– Rozgrywki mają charakter rekreacyjny
– Rozgrywki będą prowadzone w jednej kategorii (bez podziału na płeć)
– Rakietki i lotki zapewnia Organizator,
– Wymagane jest obuwie sportowe oraz strój sportowy,
– Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry,
– Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
siebie
– Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność,
– Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Organizator,
– Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator,
– W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator

O RPR

Sprawdź Również

1

Podsumowanie I Wodzisławskiego Duathlonu

I Wodzisławski Duathlon, pierwsza tego typu impreza w Wodzisławiu Śląskim odbyła się w niedzielę, 30 ...

Unia Europejska